Autogala - dotacje

DOTACJE

Informacja o Dotacji na kapitał obrotowy dla Autogala sp. z o.o.

 

Uzyskano dofinasowanie w kwocie 122 912,64 PLN na podstawie Umowy nr: POIR.03.04.00-14-0515/20-00

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia

bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek

epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielona na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

 

Cel: Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa

Planowane efekty: Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 122 912,64 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 122 912,64 PLN