Autogala - kontakt

Kontakt


Autogala Sp. z o.o.

Ul. Toruńska 90
03-226 Warszawa

Tel: (22) 884 70 05
NIP 113-00-94-721
REGON 010637860

Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000049880
Kapitał zakładowy 3.304.000 zł